Automatický otvírač skleníkových oken

Automatický otvírač oken pracuje na principu tepelné roztažnosti látek vlivem změny teplot regulovaného prostoru. Jako náplň je použita ekologická směs parafínu a vazeliny, která zaručuje dlouhodobý bezporuchový provoz a i v případě havárie je šetrná k životnímu prostředí. Použití automatického otvírače je všude tam, kde je třeba přímým větráním odvádět přehřátý vzduch. Je vhodný zejména pro automatické otvírání skleníkových a pařeništních oken, větracích oken v místnostech a střešních oken. Po prvotním seřízení pracuje zcela automaticky.

Produkty Příslušenství Automatický otvírač

Montáž

Je velmi jednoduchá. Na tělese otvírače je úchytné oko. Píst otvírače se našroubuje do válečku se závitem, který je vložen do rámu okna. Oko na tělese otvírače se přichytí do držáků na pevném rámu. Otvírač i při malém zdvihu pístu otevře okno na dostatečnou větrací mezeru. Síla na pístu otvírače nesmí překročit maximální dovolenou zdvihovou sílu. Zamontovaný otvírač nesmí být namáhán ohybem. Pro rychlé vrácení pístu se montují samostatné vratné pružiny a omezení vyvrácení okna větrem je pojištěno dvěma lanky.

Seřízení

Automatický otvírač je seřízen z výroby tak, aby bylo okno zavřené při teplotě 20 °C. Dojde-li ke zvýšení teploty, začne se vysouvat píst otvírače a okno se začne otvírat. Chceme-li, aby okno začalo otvírat při vyšší teplotě, vyšroubujeme závit na pístu o několik mm a tím celou dobu otevření zpomalíme. Obecně lze říci, že regulace otvírání a zavírání okna je možná zašroubováním nebo vyšroubováním pístu ve válečku se zavitem (plus minus 10 mm).

Údržba

Automatický otvírač musí být čistý, zejména jeho píst. I malé mechanické nečistoty mohou negativně ovlivnit pohyblivost a těsnění otvírače. Na jaře před namontováním doporučujeme píst také namazat, nejlépe WD mazacím sprejem. Někdy po delší době nečinnosti se stává, že píst jakoby nefunguje. Příčinou bývá prosté zatuhnutí pístu ve válci. Doporučujeme píst pečlivě očistit a pak do válce opakovaně zatlačit. Přitom stále kontrolovat čistotu pístu a také ho promazat WD sprejem, aby se ve válci lépe pohyboval.

Technické údaje

Montážní délka otvírače 350 mm
Doporučený pracovní zdvih 0–55 mm
Max. zdvihací nosnost 7 kg
Doporučený rozsah teplot -5 až 50 °C

Pozor! Chraňte před mrazem. Na zimní období se musí otvírač demontovat.

Cena

900,– Kč

Záruka

Při dodržení technických podmínek je záruka dva roky. Pozáruční servis se neprovádí. Je nutné vyměnit celý píst za nový.

Produkty

Lexan™

Ceníky

Skleníky

Ostatní produkty

Lexan™ a materiál

Fotogalerie

Blog

Firma & kontakt