Návod k obsluze a údržbě skleníků

Děkujeme Vám, pokud jste si již pořídili náš výrobek. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze a údržbě. Výrobek je složen z polykarbonátu, hliníkových profilů a dalších spojovacích materiálů. Na dodanou hliníkovou konstrukci, polykarbonát, použité materiály a provedené práce trvá záruka 2 roky.

Zásady pro správné používání

  • Všechny volné části – vchodové dveře i větrací okna – musejí být zajištěny na západky proti poškozeni větrem
  • Automatický otvírač se musí na zimní období demontovat a uložit v místnosti při teplotě nad 15 °C, aby nedošlo k poškození hydrauliky mrazem. Po demontáži automatického otvírače musí být větrací okno zajištěno proti otevření.
  • Na jaře – před každou sezónou je potřeba skleník umýt zvenčí i uvnitř slabým mýdlovým roztokem, měkkou houbou nebo látkou. Zbytek mýdlového roztoku setřete utěrkou a opláchněte proudem vody. Stěrky nejsou vhodné, mohou mechanicky polykarbonát poškodit. Nepoužívejte žádná ředidla a jiné chemikálie. Potřebnou péči je třeba věnovat automatickému otvírači.
  • Dojde-li k zarosení dutinek, nejedná se o reklamační závadu. Po několika dnech se při změně počasí dutinky samy odrosí.
  • Odolnost proti krupobití je testována na kroupy do velikosti 20 mm.
  • Polykarbonát je použitelný v rozsahu teplot -40 až +120 °C.
  • Kotvení výrobků je součástí dodávky i záruky. Ukotvení do země u lehkých staveb je bezplatné. Ukotvení do jiných konstrukcí je za úplatu dle rozsahu. Jestliže nejde dodaný výrobek z jakýchkoli důvodů ukotvit při dodávce, přebírá zodpovědnost za kotvení zákazník a nelze uplatnit škody vzniklé špatným kotvením.
  • Záruka se nevztahuje na poškození mechanické, či na opotřebení věci způsobené jejich normálním užíváním.

Produkty

Lexan™

Ceníky

Skleníky

Další produkty

Lexan™ a materiál

Fotogalerie

Blog

Firma & kontakt